Οργάνωση by Vivian

Διαδικαστικά μετά τον γάμο

  • Το αργότερο 40 μέρες, μετά την τέλεση του γάμου, πρέπει να προσκομίσετε στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου κατοικείτε, την βεβαίωση που έχετε υπογράψει μετά τον γάμο, έτσι ώστε να εκδοθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη. Αντίγραφά της θα χρειαστεί να δώσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στην εργασία σας κτλ (Σε περίπτωση αργοπορίας υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα).
  • Θα ήταν καλό μετά τον γάμο να φροντίσετε να ανοίξετε οικογενειακή μερίδα στον δήμο της κατοικίας σας.

Άρθρα και ιδέες